Welkom op de website van Kompas Kindercoaching.  Neem gerust een kijkje!


'Je innerlijk kompas wijst je altijd de juiste weg, durf ernaar te luisteren en erop te vertrouwen!'


Als gediplomeerd kindercoach en voormalig docent help ik kinderen  om het beste in zichzelf naar boven te halen en zo problemen en moeilijke situaties het hoofd te bieden.  Middels een oplossingsgerichte werkwijze probeer ik samen met de ouders (intake) en vooral met het kind te kijken naar de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind zelf.  Elk kind heeft unieke kwaliteiten in zijn of haar bezit waar ze zich vaak nog niet van bewust zijn. Van hieruit gaan we dan verder naar de kern van het probleem en de mogelijke oplossingen. Door het inzicht in zichzelf van het kind te vergroten werken we ook aan het vergroten van het zelfvertrouwen.  Kinderen leren uit te gaan van en te vertrouwen op  eigen kwaliteiten en  vanuit deze kracht de problemen'aan te pakken en op te lossen. Ik wil kinderen daarnaast een positieve manier aanreiken om naar het leven te kijken, vol optimisme en vertrouwen.


Wellicht tot snel!

Tessa Janssen 


 

 

 

Kompas Kindercoaching
geloven in jezelf!